Kvantna analiza QRMA

QRMA - Quantum Magnetic Resonance Analyzer je jednostavan, brz i tačan aparat koji se koristi za utvrđivanje zdravstvenog stanja glavnih telesnih sistema, organa i žlezda. Klijent jednostavno drži senzorki uredjaj u jednoj ruci 1 minut, a aparat sakuplja elektromagnetne signale iz tela na analizu. Kada su prisutna bilo kakva zdravstvena stanja ili stanja bolesti, elektromagnetni signali su različiti. Kvantni rezonantni magnetni analizator dizajniran je za otkrivanje i analizu ovih signala.
Kvantna analiza zasniva se na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Naše telo je sastavljeno od velikog broja ćelija koje postepeno rastu, razvijaju se i dele. U toku rasta i deljenja ćelija njene nabijene elementarne čestice u jezgru su u stalnom pokretu i zbog toga stalno transmituju elektromagnetne talase. Elekrtomagnetni talasi koji se emituju tačno pokazuju stanje organizma.
Dijagnostika koju primenjuje kvantna medicina je neinvazivna ( bezbolna ) i prijatna. Aparat sakuplja povratne signale kako od naših ćelija, tkiva i organa, tako i od različitih biohemijskih supstanci, mikroorganizama, misli ili osećanja, i na taj način izgradi kompletnu sliku o stanju u kojem se osoba nalazi. Kvantnom dijagnostikom možemo otkriti promene u organizmu kada još uvek nema organskih promena.
U programskoj bazi ovakvih aparata se nalaze pohranjene informacije o nekoliko hiljada tačno određenih vibracionih stanja, kako mikroorganizama tako i naših ćelija, organa, vitamina, hormona, minerala i tkiva. Kvantna medicina koristi ove informacije prilikom dijagnostifikovanja stanja organizma.
Prema saznanjima kvantne fizike, svako od nas je skup elektromagnetnih vibracija na koje negativno utiču razni faktori – stresni model življenja, tragedije, život u zagađenoj sredini, neadekvatna ishrana, genetika…Ovi faktori umanjuju odbrambene sposobnosti organizma a zadatak kvantne medicine je da povrati ravnotežu i uspostavi normalan balans. Prvi simptomi poremećenog elektromagnetnog polja su najčešće loš kvalitet sna, gubitak ili pojačanje apetita, neodređeni bolovi, česte promene raspoloženja, slabljenje otpornosti organizma, opadanje intelektualnih sposobnosti…